Nota PSV 3109 ( Multimedia )

>> Ahad

PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA
Definisi Multimedia
Multi : Bermacam-macam, pelbagai atau berjenis-jenis Media Alat-alat yang digunakan sebagai saluran untuk berkomunikasi spt akhbar, radio, tv dan sebagainya .

Jaquetta Megarry (1990) Multimedia adalah hypermedia yang berkeupayaan hiperteks. Penekanan diberi kepada cara-cara pengguna menggabung, menyunting, melaras bunyi, grafik, gambar bergerak, teks dan perisian komputer dengan penggunaan tetikus.

Dua ciri utama multimedia : Merujuk kepada suatu persembahan infomasi dengan menggunakan gabungan teks, grafik, audio, animasi dan video serta mempunyai interaktiviti antara pengguna dan juga komputer. Suatu sistem yang membolehkan capaian informasi dilakukan secara tidak linear ( non-linear navigation ) .

*untuk nota lengkap sila download file ini....
download file

0 ulasan:

Catat Ulasan

  © psvcrew by PISMP-IPGM PSV Ambilan Januari 2007 IPGM Kampus Kent 2009

Back to TOP