Nota Pengurusan Sukan

>> Khamis

Definisi Sains Sukan
Sains Sukan ialah satu kajian yang sistematik yang membabitkan sains
dalam sukan. Ia melibatkan perubatan fisioterapi, pemakanan,
biokimia, anatomi, fisiologi, psikologi sosio dan biomekanik.

Dasar Sukan Negara
Dasar Sukan Negara merupakan dokumen yang komprehensif ke arah
perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara. Penggubalannya melibatkan beberapa pihak seperti agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan rekreasi dan kecergasan, majlis-majlis sukan, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela dan orang perseorangan yang mempunyai kepakaran dan kepentingan dalam bidang sukan.

PENGURUSAN SUKAN
3.1 Pengenalan
Pengurusan bermaksud bekerja melalui orang lain untuk
menyelesaikan sesuatu tugasan yang dapat membantu organisasi
mencapai objektifnya.
Sukan boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan.
Ia juga merupakan sebahagian daripada kerja profesional yang perlu
dibayar.

Synder dan Spreitzer(1989), menyatakan sukan bermaksud aktiviti
yang dipertandingkan mengikut peraturan dan undang-undang yang
telah ditetapkan oleh badan sukan tersebut.

*untuk nota lengkap sila download file ini....
download file

0 ulasan:

Catat Ulasan

  © psvcrew by PISMP-IPGM PSV Ambilan Januari 2007 IPGM Kampus Kent 2009

Back to TOP